Usługi

Inżynieria marketingu korzyści
Inżynieria marketingu korzyści

Proces badania sprawności marketingowej w przedsiębiorstwie obejmuje ocenę formalną i funkcjonalną działalności firmy w tym przede wszystkim komunikację komórki marketingowej z innymi działami firmy, kompetencje osób zaangażowanych w działania reklamowo-sprzedażowe oraz sprawność i efektywność tych działań. Inżynieria marketingu korzyści jest usługą konsultingową, która stanowi ocenę organizacji promocji firmy oraz strategii i działań marketingowych na najbliższe lata. Oceniane są procesy wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na długoterminowy rozwój biznesu.

Zakres usług obejmuje kompleksowe doradztwo przy budowie i utrzymaniu modelu marketingowego dostosowanego do potrzeb firmy. Wybierając audyt systemów marketingowych ocenie podlegają informacje pozyskane z rynku, planowanie i kontrola marketingowa. W zakresie audytu strategii marketingowej oceniane są: misja, cele oraz zaplanowanie działań mających doprowadzić do realizacji wyznaczonych celów. Ostatni obszar audytu marketingowego, stanowi audyt funkcji marketingowej, poddający ocenie zasadność i spójność doboru poszczególnych elementów marketingu mix tj. w zakresie: produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji.

W ramach działań operacyjnych opracowujemy i wdrażamy specjalnie dedykowane programy, który pozwolą zarządzać modelem marketingowym w sposób funkcjonalny i poprawiający wyniki firmy. W szczególności realizujemy:

  • inżynierię systemów marketingowych
  • inżynierię marketingu wsparcia sprzedaży
  • audyty strategii marketingowej
  • schematy organizacji i produktywności marketingowych
  • motywacyjne systemy wsparcia marketingowego
  • opracowujemy strategia zarządzania marką i zarządzania przychodami
Powrót