Usługi

Inżynieria zarządzania zmianą
Inżynieria zarządzania zmianą

Zmiana organizacyjna w każdym podmiocie gospodarczym, bez względu na jego rozmiar, jest procesem, którego powodzenie zależy od efektywności wdrożenia nowych rozwiązań. Celem usług świadczonych w ramach zarządzania zmianą jest przygotowanie narzędzi wspierających wprowadzanie nowych procesów i systemów biznesowych. Dodatkowo elementem wspierającym proces zmian ma być dołożenie wszelkich starań dla minimalizacji oporu pracowników oraz potencjalnego spadku efektywności wykonywanych przez nich działań.

Zakres usług obejmuje kompleksowe doradztwo przy budowie i utrzymaniu modelu kompetencji oraz zaprojektowaniu systemowych rozwiązań dla każdego modelu biznesowego. W ramach działań operacyjnych opracowujemy i wdrażamy specjalnie dedykowane programy, który pozwolą zarządzać przedsiębiorstwem działającym w warunkach koniecznych do przeprowadzenia zmian. W szczególności realizujemy:

  • inżynierię systemów zarządzania firmą
  • audyty ryzyka związanego z wdrażaniem zmian organizacyjnych
  • ocenę poziomu gotowości do zmiany
  • opracowania i analizy programów komunikacji
  • procesy coachingu menedżerskiego
Powrót