Usługi

Inżynieria  transakcji i wyceny przedsiębiorstw
Inżynieria transakcji i wyceny przedsiębiorstw

Celem wyceny przedsiębiorstwa jest zapewnienie wsparcia dla oceny wartości własnego biznesu lub potencjalnych biznesów docelowych. Ocena odbywa się na wielu poziomach zarządzania gospodarką przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia realnej księgowej wartości rynkowej, oszacowanie zasobów materialnych i osobowych firmy czy zmian w sytuacji gospodarczej.

Dokonujemy oceny zarówno przedtransakcyjnej jak i potransakcyjnej. Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu oraz rewizji bieżących testów oceny wartości firmy. Oferujemy wsparcie przez niezależną ocenę aktualnej wartości godziwej inwestycji. Nasza niezależność i doświadczenie gwarantują inwestorom komfort, a dogłębna analiza i informacje o zmianie wartości są pomocne zarządowi w podejmowaniu bieżących decyzji. W szczególności realizujemy:

  • inżynierię wyceny przedsiębiorstwa
  • doradztwo finansowe i strategiczne w zakresie fuzji i przejęć
  • procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • doradztwo w transakcjach wykupów menedżerskich
  • opracowania całościowych, dynamicznych modeli finansowych
  • opracowanie przeglądów rynkowych due diligence
Powrót