Usługi

Inżynieria bezpieczeństwa biznesu
Inżynieria bezpieczeństwa biznesu

Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu to priorytet każdej rozwijającej się firmy. Reagowanie na kompleksowe naruszenia bezpieczeństwa, będzie standardem tylko wtedy gdy organizacje biznesowe będą w sposób ciągły integrować struktury bezpieczeństwa. Monitorowanie przyjętych standardów, zasad i mechanizmów kontroli, musi mieć stałe i ustalone parametry tak aby mieściły się w ramach wyznaczonych norm. Tylko dzięki pełnemu wglądowi w infrastrukturę bezpieczeństwa, organizacje mogą szybko wypełniać ewentualne luki w zabezpieczeniach.

Zarządzanie bezpieczeństwem w sposób całościowy ułatwia monitorowanie zgodności z ustalonymi standardami. Najczęściej różnego rodzaju wycieki informacji są traktowane jak problem technologiczny, a tymczasem choć technologia jest jednym z głównych elementów prowadzących do usprawnienia przepływu informacji i bezpieczeństwa informatycznego, to równie bacznej uwagi wymagają ludzie, organizacja, kultura i procesy. W ramach działań operacyjnych opracowujemy i wdrażamy specjalnie dedykowane programy, który pozwolą przeciwdziałać naruszeniem bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego. W szczególności realizujemy:

  • inżynierię zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • inżynierię systemów ochrony danych
  • inżynierię zarządzania tożsamością
  • inżynierię optymalizacji ładu korporacyjnego
  • opracowujemy strategię zarządzania nieprzewidzianymi incydentami
  • przygotowujemy testy penetracyjne
Powrót