Usługi

Inżynieria zarządzania ryzykiem
Inżynieria zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym jest jednym z podstawowych elementów sprawnie działającego biznesu. Wspieramy klientów w identyfikacji, rozumieniu i zarządzaniu ryzykiem, a także pomagamy im zapewnić właściwą równowagę między ryzykiem a możliwościami wykorzystywanymi szansami. Przedsiębiorstwa wspieramy w projektowaniu i wdrażaniu programów ładu korporacyjnego oraz zgodności z przepisami.

W ramach działań operacyjnych opracowujemy i wdrażamy specjalnie dedykowane programy, który pozwolą zarządzać przedsiębiorstwem działającym w warunkach nieoczekiwanych zdarzeń. W szczególności realizujemy:

  • inżynierię zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa
  • inżynierię funkcji zarządzania kryzysowego
  • inżynierię zarządzania infrastrukturą krytyczną
  • inżynierię bezpieczeństwa informacji
  • opracowujemy strategię rozwoju marki
  • opracowujemy oceny ryzyka strategicznego
Powrót