Usługi

Inżynieria zarządzania ryzykiem
Inżynieria zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym jest jednym z podstawowych elementów sprawnie działającego biznesu. Wspieramy klientów w identyfikacji, rozumieniu i zarządzaniu ryzykiem, a także pomagamy im zapewnić właściwą równowagę między ryzykiem a możliwościami wykorzystywanymi szansami. Przedsiębiorstwa wspieramy w projektowaniu i wdrażaniu programów ładu korporacyjnego oraz zgodności z przepisami. więcej ››

Inżynieria wzrostu sprzedaży
Inżynieria wzrostu sprzedaży

Współczesne firmy nie ustają w poszukiwaniach nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. W naszych audytach i analizach wielokrotnie udowodniliśmy, że poprawa strategii w zakresie działalności sprzedażowej oraz procesów dokonywania zamówień, może zaowocować ponadprzeciętnym poziomem efektywności. MitrumConsulting pomaga przedsiębiorstwom, nieposiadającym strategii zakupów i zamówień (sourcingu), zmierzyć się z wszelkiego rodzaju trudnościami, takimi jak obostrzenia prawne, zmienne przepisy, wahania kursu walut czy wymogi celne. więcej ››

Inżynieria bezpieczeństwa biznesu
Inżynieria bezpieczeństwa biznesu

Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu to priorytet każdej rozwijającej się firmy. Reagowanie na kompleksowe naruszenia bezpieczeństwa, będzie standardem tylko wtedy gdy organizacje biznesowe będą w sposób ciągły integrować struktury bezpieczeństwa. Monitorowanie przyjętych standardów, zasad i mechanizmów kontroli, musi mieć stałe i ustalone parametry tak aby mieściły się w ramach wyznaczonych norm. Tylko dzięki pełnemu wglądowi w infrastrukturę bezpieczeństwa, organizacje mogą szybko wypełniać ewentualne luki w zabezpieczeniach. więcej ››

Inżynieria  transakcji i wyceny przedsiębiorstw
Inżynieria transakcji i wyceny przedsiębiorstw

Celem wyceny przedsiębiorstwa jest zapewnienie wsparcia dla oceny wartości własnego biznesu lub potencjalnych biznesów docelowych. Ocena odbywa się na wielu poziomach zarządzania gospodarką przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia realnej księgowej wartości rynkowej, oszacowanie zasobów materialnych i osobowych firmy czy zmian w sytuacji gospodarczej. więcej ››

Inżynieria zarządzania zmianą
Inżynieria zarządzania zmianą

Zmiana organizacyjna w każdym podmiocie gospodarczym, bez względu na jego rozmiar, jest procesem, którego powodzenie zależy od efektywności wdrożenia nowych rozwiązań. Celem usług świadczonych w ramach zarządzania zmianą jest przygotowanie narzędzi wspierających wprowadzanie nowych procesów i systemów biznesowych. Dodatkowo elementem wspierającym proces zmian ma być dołożenie wszelkich starań dla minimalizacji oporu pracowników oraz potencjalnego spadku efektywności wykonywanych przez nich działań. więcej ››

Inżynieria marketingu korzyści
Inżynieria marketingu korzyści

Proces badania sprawności marketingowej w przedsiębiorstwie obejmuje ocenę formalną i funkcjonalną działalności firmy w tym przede wszystkim komunikację komórki marketingowej z innymi działami firmy, kompetencje osób zaangażowanych w działania reklamowo-sprzedażowe oraz sprawność i efektywność tych działań. Inżynieria marketingu korzyści jest usługą konsultingową, która stanowi ocenę organizacji promocji firmy oraz strategii i działań marketingowych na najbliższe lata. Oceniane są procesy wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na długoterminowy rozwój biznesu. więcej ››